Bij de vorming van het fonds in 1974 werd tevens een bestuur in het leven geroepen dat de gelden conform de opdracht van Laura & Vereeniging tot op de dag van vandaag defensief belegt. De (rente)opbrengsten worden jaarlijks grotendeels ingezet ten behoeve van de toekenningen. Datzelfde bestuur bepaalt vier keer per jaar aan de hand van binnengekomen schriftelijke aanvragen aan welke verenigingen, stichtingen en initiatieven sponsorbijdragen worden toegekend. Het bestuur wordt gevormd door Math Jaminon (voorzitter), Paul van den Bongard (secretaris en penningmeester), de hoogeerwaarde heer Stef Nevelstein, Martin Plum en Jos van den Camp.
Start Doelstelling Toekenningsgebied Subsidievoorbeelden Aanvraagprocedure Fondsbestuur
© Stichting Laurafonds Eygelshoven 2012
HET FONDSBESTUUR
Fondsbestuur