Aanvragen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij: Stichting Laurafonds Eygelshoven Putstraat 17 6471 GB Eygelshoven   De aanvragen dienen schriftelijk gemotiveerd en toegelicht te worden.
Start Doelstelling Toekenningsgebied Subsidievoorbeelden Aanvraagprocedure Fondsbestuur
© Stichting Laurafonds Eygelshoven 2012
HOE VRAAGT U SUBSIDIES AAN?
Aanvraagprocedure